VI ÄR DEN LEDANDE SPECIALISTEN INOM FALLSKYDD OCH RÄDDNING

Cresto Group är den ledande specialisten inom säkerhet på hög höjd och utvecklar lösningar av produkter och tjänster som ökar prestationsförmågan hos våra kunder. Våra lösningar drivs av insikt om våra kunders behov och utmaningar. Tillsammans ser vi till att höjdarbetet, oavsett miljö sker på ett säkert och effektivt sätt. Vi vet också att kunskap och utbildning är grunden till att kunna prestera på höjd och vårt utbildningsprogram tar en aktiv och drivande roll i våra kunders framgång.

Man med fallskydd skottar snö på tak

FALLSKYDD – ALLT DU BEHÖVER VETA

Vad är ett fallskydd? När behövs det och hur används det?

Det finns olika typer av fallskydd men enkelt förklarat så är ett fallskydd en utrustning eller system som antingen hindrar dig från att falla eller fångar upp ett fall. 

Läs mer om Fallskydd

NYHETER

HÅLL DIG UPPDATERAD OM SÄKERT ARBETE PÅ HÖG HÖJD

Det är mycket som händer på Cresto Group. Följ med i vårt nyhetsflöde och ta del av produktnyheter, events, White-papers och mycket annat. 

VÅRA NYHETER

Två arbetare i high visibility kläder
Man som står på ett tak och har fallskydd på sig
RÅDGIVNING OM SÄKERT ARBETE PÅ HÖJD

KOLL PÅ FALLRISKERNA I DIN ARBETSMILJÖ?

Med vårt Safety+ modell identifierar vi fallrisker och behov tillsammans med kunden. Därefter ger vi kostnadseffektiva förslag på lösningar och handlingsplaner anpassade efter kundens unika fallskyddsbehov och vad som är mest effektivt för verksamheten. Vi hjälper naturligtvis företagen att implementera åtgärder och rutiner för att arbeta både effektivt och säkert på höjd. 

Läs mer om Safety+

 

Cresto

PERSONLIG FALLSKYDDSUTRUSTNING

Cresto utvecklar produkter med ultimat komfort som gör det möjligt för användaren att prestera under hela sin arbetsdag.

Läs mer

 

RESQ 

RÄDDNINGSUTRUSTNINGAR FÖR EXTREMA ARBETSMILJÖER

RESQ ger bevisad trygghet i extrema arbetsmiljöer.

Läs mer om RESQ